Giełda pytań

 1. Czy należy obowiązkowo deklarować odmienną tożsamość ?
 2. Czy można po pewnym czasie powrócić do prawdziwej tożsamości ?
 3. Jakie dokumenty sa niezbedne do zaciagniecia sie do legi ?
 4. Odwrotnie, czy legionista, cudzoziemiec może otrzymać francuskie obywatelstwo ?
 5. Czy regulamin Legi jest o wiele bardziej surowy niz. ten obowiązujący w armii francuskiej ?
 6. Jakie są specyficzne wymagania dotyczące tej doborowej formacji ?
 7. Czy podczas urlopu legionista może udać się za granice ?
 8. Czy istnieją ośrodki wypoczynkowe dla legionistów zamierzających spędzić urlop we Francji ?
 9. Czy można ubiegać się o wstąpienie do legi nigdy nie będąc wcześniej żołnierzem ?
 10. Czy będąc Francuzem można wstąpić do Legi cudzoziemskiej ?

 1. Czy należy obowiązkowo deklarować odmienną tożsamość ?
 2. Nie . Wszyscy kandydaci sa zangazowanie z prawdziwymi danymi osobistymi z wyjatkiem tych wszystkich co chca sie zaciagnac i zmienic dane osobiste z wlasnej woli. Nastepnie odbywa sie selekcja wszystkich kandydatow pod koniec ktorej odbywa sie komisja poborowa na ktorej decyduje sie kto jest przyjety a kto nie i w tym samym momecie komisja podejmuje decyzje o tozsamosc kazdego kandydata.


 3. Czy można po pewnym czasie powrócić do prawdziwej tożsamości ?
 4. Tak, ta procedura zwana “regularyzacja sytuacji wojskowej” (RSM) pozwala legioniśćie, który o to się ubiega szybko powrócić do prawdziwej tożsamości. Podanie składać można po roku służby, jeżeli nie ma żadnych ku temu przeciw wskazań.


 5. Jakie dokumenty sa niezbedne do zaciagniecia sie do legi ?
 6. Wszyskie papiery osobiste musza byc wazne (data waznosci musi byc aktualna), dokumenty wydane przez urzad panstwowy w którym sie posiada obywatelstwo papiery sa nizbedne po to zeby ulatiwc procedure zaciagniecia sie do legi (paszport, dowód osbisty, prawo jazdy, dyplomy szkolne i zawodowe ). We wszystkich przypadkach bedzie potrzebny act urodzenia z przetumaczeniem w jezyku francuskim przed konicem pierszgo roku kontraktu w legi.


 7. Odwrotnie, czy legionista, cudzoziemiec może otrzymać francuskie obywatelstwo ?
 8. Legionista obcokrajowiec może ubiegać się o francuskie obywatelstwo po trzech latach służby. Jest ono zazwyczaj przyznawane, pod warunkiem jednakże że nie popełnił on żadnych wykroczeń prawnych i wyraża rzetelną chęć integracji z narodem francuskim. Legionista, który nie ma zamiaru ubiegać się o przyznanie mu francuskiego obywatelstwa może równie dobrze pozostać we Francji jako cudzoziemiec od chwili, gdy otrzyma kartę pobytu.


 9. Czy regulamin Legi jest o wiele bardziej surowy niz. ten obowiązujący w armii francuskiej ?
 10. Nie, generalny regulamin dyscypliny obowiązujący w jednostkach legii jest ściśle ten sam, jaki obowiązuje w armii francuskiej. Jedynie poszczególne statuty dotyczące personelu są odmienne. W praktyce jednak to, mimo że dyscyplina jest identyczna to prawdą jest, że długa i chwalebna historia tej formacji, jej bojowe doświadczenie a także wyśmienity poziom jaki charakteryzuje dzisiejszą Legię powoduje, że istnieją w niej pewne specyficzne dodatkowe wymagania.


 11. Jakie są specyficzne wymagania dotyczące tej doborowej formacji ?
 12. Cywilne ubranie: nawet jeśli każdemu legioniście bez względu na jego wysługę lat zezwala się na cywilny ubiór poza garnizonem gdzie stacjonuje jego jednostka, to legionista nie przekraczający pięciu lat służby zobowiązany jest do noszenia munduru wyjściowego wewnątrz obrębu tegoż garnizonu.

  Kupno samochodu: poza tym że legionista musi być posiadaczem odpowiedniego prawa jazdy i być do tego posiadania upoważnionym, to jeszcze musi on mieć co najmniej pięć lat służby et posiadać uregulowaną sytuację wojskową (cf. Odpowiedź na pytanie n°2).

  Zawarcie związku małżeńskiego: jest możliwe pod następującymi warunkami :

  • należy służyć z prawdziwa tożsamością (a wiec posiadać uregulowaną sytuację wojskową)
  • posiadać stopień podoficerski (lub kaprala, z co najmniej siedmio letnią wysługą lat lub starszego szeregowca z dziesięcioletnią).

 13. Czy podczas urlopu legionista może udać się za granice ?
 14. Tak, pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, aby udać się za granicę, do swego lub innego kraju, legionista musi być posiadaczem dokumentów tożsamości wydanych przez jego ojczysty kraj a co z tego wynika mięć uregulowaną sytuację militarną (patrz odpowiedź na pytanie n°2). Poza tym, powinien on otrzymać zezwolenie dowództwa. Należy w końcu zaznaczyć ze istnieją pewne restrykcje dotyczące niektórych krajów docelowych.


 15. Czy istnieją ośrodki wypoczynkowe dla legionistów zamierzających spędzić urlop we Francji ?
 16. Odwrotnie rzecz biorąc, legionista, który nie ma zamiaru udawać się na urlop za granicę może oczywiście spędzić go we Francji. Ośrodki takie jak centrum wypoczynkowe legii cudzoziemskiej “Malmousque” w Marsylii pozwalają ugościć legionistę-urlopowicza w znakomitych, komfortowych warunkach.


 17. Czy można ubiegać się o wstąpienie do legi nigdy nie będąc wcześniej żołnierzem ?
 18. Nawet, jeśli pewna cześć legionistów to byli żołnierze to jednocześnie wielu kandydatów wstępujących do legii nigdy nie służyło w armiach swoich ojczystych krajów. Jak z tego wynika, doświadczenie wojskowe nie jest warunkiem niezbędnym do wstąpienia w szeregi legii.
 19. Czy będąc Francuzem można wstąpić do Legi cudzoziemskiej ?
 20. Refer to the English version.