Casový prubeh

Prubeh výberu

Fáze Informace Délka

V
Ý
B
E
R

V jednom z informacních míst Cizinecké legie 1 dny
Prijetí Informace o prijetí
Vyhotovení náborové složky
Predvýber 1 až 3 dny
V jednom z náborových míst Cizinecké legie (Paris - Aubagne)
Motivacní a bezpecnostní pohovor Pocátecní zdravotní prohlídka Dokoncení náborové složky
Podpis provizorního náborového kontraktu
Výber 1 až 10 dnu
Ve výberovém a zarazovacím centru v Aubagne
Psychotechnické testy :
logický test který je nezávislý na školních znalostech
Podrobná lékarská prohlídka Sportovní testy Motivacní a bezpecnostní pohovor
Test osobnosti (doplnovací k psychotechnickému testu)
Náborová komise
Podpis a predání minimálne 5ti letého kontraktu 7 dní
Zarazení

Prubeh výcviku

Fáze Výcvik u 4tého Cizineckého pluku Délka

V
Ý
C
V
I
K

Základní výcvik. Adaptace na vojenský život v terénu, zaclenení a predání kultury Cizinecké legie. 4 týdny
Pochod Bílé cepice a predání Bílé cepice 1 týden
Technický a praktický výcvik (strídání mezi 4tým plukem a terénem) 3 týdny
Horský výcvik (Horská chata Formiguičre v Pyrenejích) 1 týden
Technický a praktický výcvik (strídání mezi 4tým plukem a terénem) 2 týdny
Zkoušky a pridelení Základního technického certifikátu 1 týden
Vojenský útok – ukoncení základního výcviku 1 týden
Ridicský výcvik – težká vozidla
(prednost mají legionári kterí predloží svuj civilní ridicský prukaz)
1 týden
Návrat do Aubagne pred pridelením 1 týden
Pridelení k jednomu z 11 pluku Cizinecké legie